Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP) voor gebouwen gemeente Gouda

stadhuis gemeente Gouda
Gouda is één van de eerste gemeenten met plannen voor een duurzaam meerjarenonderhoud voor haar panden. Voor een deel van de gebouwen maakt de gemeente een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMOP). 

Gouda heeft voor de hele vastgoedportefeuille uitvraag gedaan voor verduurzaming van het meerjarenonderhoud. De gemeente heeft meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) laten opstellen voor 100 gemeentelijke gebouwen. De scope is 20 jaar en NEN 2767 is het criterium. Voor bijna 30 van deze panden zijn de MOP’s verduurzaamd in de vorm van een DMOP; het zijn de panden groter dan 500 m2 en met een EPA-U energielabel sinds 2009.

Drie scenario’s

De gemeente Gouda heeft drie scenario’s uitgewerkt: voor alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar, korter dan tien jaar, en voor minimaal twee energielabelstappen.

Innovatieve aanbesteding

Zowel de selectieprocedure als de aanbesteding zelf zijn innovatief: Gouda besteedt de werkzaamheden voor het opstellen van reguliere en duurzame onderhoudsplannen uit via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Het maatregelenpakket, duurzaamheid én positieve business cases gaven de doorslag bij de keuze van de uitvoerder. De hele aanbesteding en interne communicatie hierover gingen volgens de Leidraad DMOP van de RVONl.

Financieringsconstructie

Dit jaar nog start de uitvoering van duurzaam onderhoud. De gemeente voert 20% van de duurzame verbetermaatregelen in het DMOP direct uit. Dit betekent veelal een extra investering voor de gemeente (de verhuurder). De voordelen zijn voor de huurder (zogenoemde split incentive). Gouda ontwikkelt intussen een goede regeling voor de verdeling van de (duurzame) onderhoudskosten tussen gemeente en huurders.

Een handige leidraad

Gemeenten kunnen duurzaamheid structureel opnemen in de meerjarenonderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen. Sinds 2013 bestaat hiervoor de ‘Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’ ofwel Leidraad DMOP. Deze is gepubliceerd door RVONl in opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Kijk voor een beschrijving van het project in Gouda op Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland