Tentoonstelling ‘Gemeenten gaan voor een beter klimaat’

In de expositieruimte van het Haarlemse Natuur- en Milieueducatiecentrum Ter Kleef, gelegen aan de Kleverlaan 9, is vanaf 11 februari de informatieve tentoonstelling ‘Gemeenten gaan voor een beter klimaat’ te zien. De tentoonstelling geeft een beeld van wat er in diverse gemeenten in ons land, waaronder Haarlem, gedaan wordt om de klimaatverandering te stoppen en te keren.

 

De tentoonstelling is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemaakt door het Haarlemse bedrijf Explanation Design. Inmiddels heeft hij in diverse gemeenten gestaan.

De tentoonstelling laat zien dat gemeenten al heel actief zijn binnen hun eigen organisatie en richting bedrijven en inwoners. Op allerlei manieren stimuleren zij hen om ook een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomgeving. Dat doen zij bijvoorbeeld door: het stimuleren van woningisolatie, een subsidieregeling die de aanschaf van zonnepanelen betaalbaarder maakt, het advies groene stroom in te kopen, veel opvallende publiciteit en doeltreffende schoolprojecten te organiseren. Dat laatste is het doel dat het NME-centrum Ter Kleef met deze tentoonstelling nastreeft. Voor het onderwijs zijn de ochtenden gereserveerd. 
’s Middags is de tentoonstelling open  voor het publiek. De tentoonstelling blijft tot het einde van dit schooljaar te bezoeken.

Meer informatie

Scholen kunnen een klassikaal bezoek boeken door contact op te nemen met Marijke Breugem van het NME Ter Kleef. Dat kan op werkdagen tijdens kantooruren via mbreugem@haarlem.nl. Op werkdagen is de tentoonstelling van 14 uur tot 16 uur te bezoeken door een ieder die belangstelling heeft. Tijdens feestdagen is hij gesloten. 

 

Bron: Gemeente Haarlem