Aardgasvrije wijken: hoe stel je het winnende team samen?

Runner passing baton during relay event

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch loopt bijna elke gemeente er tegenaan; de samenstelling van een goed project- of programmateam. Ja natuurlijk, er zijn meerdere disciplines nodig en al die collega’s ga je op tijd betrekken. Maar eerst die bestuursopdracht definitief maken, dat projectformulier uitwerken of het budget bestuurlijk regelen. Die collega’s ken je immers wel, die zitten toch in die kamer op de tweede verdieping? Daar loop je zo even binnen…

In de vele wijken die een gemeente rijk is vinden we scholen, sporthallen en ander maatschappelijk vastgoed. Maar ook monumentale panden en ander cultuurhistorisch erfgoed. Woningen in bezit van particulieren, VvE’s of woningcorporaties. En niet te vergeten detailhandel en andere bedrijven of zelfs industrie. Op deze beleidsthema’s zijn verschillende adviseurs actief, die op elk moment in jouw proces op de rem kunnen trappen of aangepaste of zelfs nieuwe eisen kunnen stellen. Tenzij je daar, bijvoorbeeld door een duidelijke procesarchitectuur, aan de voorkant afspraken over maakt.

Naast relevante vragen die gaan over het waarom van het project Aardgasvrije wijken, kom je snel bij het hoe. Het samenstellen van een succesvol team is een belangrijke stap daarin, al was het maar om juist gezamenlijk die aanpak of strategie te bedenken. Dan is het handig om naast de beleidsinhoudelijke adviseurs ook vaste collega’s te betrekken die gaan over financiën (het project kost geld, maar wellicht ben je ook aandeelhouder in het lokale netwerkbedrijf?), juridische zaken en communicatie (wanneer, waarom en hoe betrek je bijvoorbeeld bewoners/gebruikers?).

Winst van deze oefening is dat soms blijkt dat collega’s van de aanpalende beleidsterreinen ook budget hebben voor verduurzaming; van bedrijventerreinen, van monumenten, van scholen et cetera. Middelen bundelen en samen bepalen op welke wijk(en) de focus komt te liggen, begint dan te lijken op een gerichte aanpak en wat minder op een schot hagel.

Helemaal goed geregeld is het wanneer duurzaamheid op een centraal niveau belegd is in de organisatie, bijvoorbeeld als leidend thema binnen een MT of directie. Met alleen een toezegging van die collega om deel te nemen in jouw projectteam ben je er vaak toch nog niet helemaal. Het plan vraagt om interne afstemming en soms ook overtuiging van de collega’s en/of het bestuur. Dan is het waardevol/belangrijk als de teamleider Duurzaamheid een breed, gedragen en afgestemd project kan presenteren aan de wethouder of de gedeputeerde. Een tussenvorm is het formeren van een stuurgroep uit leden van het MT of de directie. Die kan een impasse doorbreken en tussentijdse besluiten nemen. Met het draagvlak dat zo ontstaat, zou jouw project Aardgasvrije wijken zelfs de kapstok kunnen zijn van de ontwikkelingen die plaatsvinden in de door het brede projectteam benoemde wijk!

Heeft u vragen of wilt u een oriënterend gesprek aanvragen? Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Martijn Koop
E martijn.koop@dwa.nl
M 06 – 128 297 78

Rik Altena
E altena@dwa.nl
M 06 –  519 862 95