Ronald van Warmerdam – gemeente Amsterdam – over Transform-programma en Smart City Development

Transform - Smart City

In mei vindt in Amsterdam het internationale Smart City event plaats. Ronald van Warmerdam, werkzaam bij de gemeente Amsterdam, spreekt er over het Transform programma en Smart City Development. 

Wat kan een gemeente met het Smart City-concept?

‘Het Smart City concept gaat over leefbaarheid in steden en een van de aspecten is stedenbouw en energie. Het vorm geven van de gebouwde omgeving is zeer complex, en energie is een belangrijk onderdeel daarvan. Transform richt zich op de stedenbouwkundige ontwikkelingen en herontwikkeling van steden waarbij energie- efficiëntie, verminderen van de CO2 uitstoot en de opwekking van duurzame energie voorop staan. Dit is ingewikkeld omdat bijvoorbeeld geen enkel pand hetzelfde is en de fossiele-energie-infrastructuur niet eenvoudig is te vervangen.

Als onderdeel van dit werk is alles wat in de stad een relatie heeft met energie in kaart gebracht en vastgelegd in de energieatlas die binnenkort openbaar wordt en online beschikbaar komt. (www.maps.amsterdam.nl.)

De gemeente Amsterdam heeft de Amsterdamse Energie Atlas gemaakt in samenwerking met Alliander, Waternet, NUON, TNO, AFWC en Amsterdam Smart City. De atlas geeft actuele informatie over energieverbruik in de stad, maar laat ook zien waar zich energiebronnen bevinden.

Ronald van Warmerdam
Ronald van Warmerdam werkt als sr manager voor het project-management-bureau van de gemeente Amsterdam, is docent op de TuDelft en is coördinator van Transform. Transform een samenwerkingsverband van zes Europese steden en dertien partners (Wenen, Lyon, Kopenhagen, Genua Amsterdam en Hamburg en onder andere Accenture, Siemens, ENEL en ERDF zijn partners) Deze steden werken aan het energie deel in de ontwikkeling van Smart Cities. Onder ander met behulp van data, wil men slimme oplossingen vinden om het klimaatbeleid en de uitvoering daarvan te ondersteunen. Uiteindelijk natuurlijk ten gunste van de leefbaarheid in de steden en ten gunste van haar bewoners.

Meer informatie over Transform via officiële website www.urbantransform.eu, en de site van de gemeente Amsterdam.


Die data is belangrijk als we nieuwe energiesystemen willen ontwerpen en bouwen. Stel dat je de bestaande woningvoorraad wilt verduurzamen, dan wil je natuurlijk maatregelen nemen die ook echt effectief zijn. Met een slimme analyse van de data die nu beschikbaar zijn, kunnen we zien welke effecten maatregelen daadwerkelijk hebben.

En zodra je daadwerkelijk gaat uitvoeren blijf je meten en data verzamelen, je registreert de resultaten om de maatregelen aan te scherpen en verbeteren.

Serious-Game Smart City

Daarnaast zijn we op zoek naar bijpassende business cases. Waar kunnen we deze data inzetten en met welke partijen maak je afspraken? Met andere woorden: waar gaan de maatregelen ook financieel effectief zijn? Wat blijkt, is, dat op gebied van stedenbouw en energie, samenwerking van vele partijen vergt: burgers, bedrijfsleven, wetenschap en de overheid. Ieder in zijn rol.

Het Amsterdam Smart City Event is belangrijk omdat daar niet allen andere steden maar ook de stakeholders bijeen komen waarmee je in deze ontwikkelingen moet optrekken. Als gemeente moet je samen (leren) werken met bewoners, eigenaren, netbeheerders, energiebedrijven, woningbouwverenigingen, bedrijven enzovoort. Maar daarnaast moet je ook de nodige kennis hebben om partner in de discussie te zijn.

 

Je bent coördinator van Transform, een samenwerking van Amsterdam en enkele buitenlandse steden. Wat kunnen Nederlandse gemeenten met Transform?

Het programma laat uiteindelijk zien wat een Smart Energy City-aanpak kan opleveren. Hoe je door middel van sterke samenwerking met stakeholders, op basis van data en data-analyse en slimme interactieve tools, voor complexe vraagstukken, kunt zien wat echt effectieve maatregelen zijn. Op basis daarvan kan je afspraken maken. 

Andere gemeenten kunnen nu al meekijken op de website van Transform (www.urbantransform.eu) en de website van de gemeente Amsterdam. Binnenkort zullen de gereedschappen ook geschikt zijn voor andere gemeenten en stakeholders. Het resultaat van Transform wordt vastgelegd in een handboek en interactieve internet tools.

De context waarin dingen gebeuren is natuurlijk nergens gelijk. Effectieve maatregelen vinden voor complexe vraagstukken zoals klimaatadaptatie, mitigatie of de energievoorziening door toepassing van zonne-energie, is moeilijk. Er moet nog veel geleerd worden, er is een lange adem nodig, maar Smart City Development heeft een groeiende potentie.

Smart City Event Amsterdam - 13 en 14 mei

bezoek Smart City Event 2014