RVO ondersteunt Green Deal Verduurzamen Schoolgebouwen

Nieuwe publicatie: Krachtenveldanalyse

In Nederland staan ruim 8.000 scholen voor het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO). Een groot deel is verouderd, heeft een slecht binnenmilieu en gebruikt teveel energie. Dit wordt erkend, maar toch komt een grootschalige aanpak niet van de grond. Hoe komt dat?

Per 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van schoolgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Mede naar aanleiding daarvan is een Green Deal in ontwikkeling om verduurzaming strategisch, structureel en grootschalig aan te pakken.

duurzame scholen rvo

foto: energieneutrale school Westergeest-Triemen, een van de NESK voorbeeldprojecten

Krachtenveldanalyse

Om de Green Deal te ondersteunen heeft RVO.nl een “Krachtenveldanalyse verduurzamen schoolgebouwen PO en VO” opgesteld. Deze bevat een overzicht van alle betrokkenen organisaties, hun belang en hun invloed. Verder wordt de verduurzamingsopgave getypeerd, worden ruim 15 knelpunten benoemd en ook even zoveel oplossingsrichtingen. Zoals: betere samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen en met marktpartijen; versterken van de expertise en professioneel opdrachtgeverschap, opheffen van de split incentive tussen partijen en de schotten tussen budgetten, nieuwe oplossingen zoals ESCo’s en DMOP’s, leren van koplopers, en het zoeken van innovatieve financiering.

Schema van de verduurzamingsopgave

 

duurzame scholen rvo

De Krachtenveldanalyse is gratis te downloaden via de website www.frisse-scholen.nl of rechtstreeks als Pdf hier,

Contactpersonen bij RVO.nl zijn Hans Korbee en Irma Thijssen.