Slimme aansluiting voor Windparken (Liander)

windenergie_congres

Donderdag 15 en vrijdag 16 mei vindt het Nationaal Windenergie Congres plaats. Eén van de sprekers is Herman Meeuwissen van Alliander, die in zal gaan op hoe gemeenten de keuze van geschikte locaties voor windturbines kunnen optimaliseren. Hieronder licht hij alvast een tip van de sluier op.

De overheid stimuleert meer windenergie op land en zee. Diverse partijen zoeken in de markt naar mogelijkheden voor geschikte windmolenlocaties. Het verschil in aanpak tussen de provincies is lastig. En draagvlak bij de bevolking vinden vergt vaak nog meer inzet. Maar dan is de locatie uiteindelijk rond en blijkt de aansluiting naar een station verderop te moeten. Gevolg is dat de kosten hoger worden.

Kan dit niet anders? Voorafgaand samen met de netbeheerder het beter uit te zoeken is zeker de moeite waard. Samen kunnen we de (on)mogelijkheden in beeld te brengen en kiezen voor een slimme oplossing.

Optimalisatie windlocatie(s)
Een windpark met een korte (goedkopere) aansluiting heeft eerder kans van slagen (positieve business case). Voor het opstarten van langdurige procedures kan het relevant zijn de financiële haalbaarheid van het project globaal te toetsen. Mogelijk valt er dan nog te schuiven met de locatie en kan een (dure) kruising in aanleg van de aansluiting met een rivier of snelweg worden vermeden. Daarnaast kan ook gedacht worden aan locaties dichtbij bedrijventerreinen in de gemeenten. Deze hebben vaak een doelstelling om in 2020 energieneutraal of zelfopwekkend te zijn.

Slim hergebruik en slimmer combineren
Naast dat we graag eerder met de partijen aan tafel willen om te kijken naar de optimale locatie van de toekomstige windparken, kijken we ook naar andere vraagstukken van de aansluitingen van wind. Wat betekent het als de solitaire windmolens weg moeten? Welke kosten brengt dit met zich mee en zijn er andere oplossingen? En welke aansluitmogelijk- heden zijn er in combinatie met de opwek van zon?

Tijdens het Nationaal Windenergie Congres op donderdag 15 mei geeft Liander antwoord op bovenstaande vragen en laat Liander aan de hand van voorbeelden zien wat de impact is van een juiste aansluitlocatie. Verder leggen we uit waarom het zinvol is dat Liander graag eerder om de tafel wil met de verschillende partijen.

Komt u ook of wilt u hier graag bij aanwezig zijn? Schrijf u dan in via de website van het Nationaal Windenergie Congres

Herman Meeuwissen – Liander www.liander.nl