Openbare verlichting: duurzaamheid, energiebesparing en veiligheid (Gemeente Alkmaar)

De openbare verlichting in Alkmaar is aan het veranderen. Zo worden er op verschillende plaatsen gele lampen vervangen door witte lampen, worden er LED lampen geplaatst en wordt dimmen van licht steeds vaker toegepast. Met het nieuwe beleidsplan ‘Openbare verlichting 2011– 2020’ gaan de ontwikkelingen gestaag door. De gemeente zet hierbij in op duurzaamheid, energiebesparing en (sociale) veiligheid.

Het nieuwe beleidsplan is opgesteld om te zorgen voor een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie. Hierbij wordt tevens gekozen om dit op een energiezuinige en duurzame manier te realiseren. Praktisch houdt dit in dat er gebruik gemaakt wordt van duurzame en milieuvriendelijke materialen zoals LED verlichting en masten die niet geschilderd hoeven te worden.

Veiligheid
In de woonwijken is al gestart met het vervangen van de lampen in de openbare verlichting. Hierbij worden de oude ‘gele’ lampen vervangen door witte lampen. Wit licht verhoogt de zichtbaarheid en vergroot de mogelijkheid om kleuren en gezichten te herkennen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de sociale veiligheid in de wijk wordt vergroot.

Wethouder Duurzaamheid en Bereikbaarheid Jan Nagengast: ‘Eind 2010 is een deel van de Koelmalaan in Alkmaar opnieuw ingericht. Ook de openbare verlichting is daarbij geheel vervangen. Door het toepassen van een laag maar zeer gelijkmatig lichtniveau met een goede herkenning van kleuren, is in dit gebied met duurzame verlichting een veilige en prettige leefomgeving gecreëerd voor fietsers, voetgangers en automobilisten.

Duurzaam 
LED lampen die de gemeente inzet gaan drie keer zo lang mee als de oude lampen en gebruiken minder energie. Ten opzichte van oude (natrium)lampen zijn de LED lampen veertig procent zuiniger. Daarbij kan er ook energie worden bespaard door verlichting 's avonds laat te dimmen. Op een aantal plaatsen in Alkmaar gebeurt dit al en de gemeente wil ook op andere plaatsen de mogelijkheid om te kunnen dimmen realiseren.

Meer inspraak
Het nieuwe beleidsplan is in september eerder besproken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. Tijdens deze bespreking kwam naar voren dat er met Stichting ANIMO en het Platform Lichthinder gesproken was. De commissie wees tijdens deze bijeenkomst op het grotere belang van inspraak en participatie door betrokken partijen.

Breed gedragen
Het beleidsplan is uiteindelijk tot stand gekomen na extra overleg met Ondernemend Alkmaar, Stichting Aanlichting Monumentale Binnenstad Alkmaar, Horeca Alkmaar en de wijkverenigingen en verlichtingsverenigingen van de binnenstad en omgeving. Op basis van deze besprekingen is het eerste plan op enkele punten aangescherpt en verbeterd.

 

Bron: Gemeente Alkmaar