Gemeente Noordoostpolder: nu 50.000 euro tegen schaliegas

Om de wensen van de gemeenteraad van Noordoostpolder inzake het tegengaan van schaliegaswinning goed uit te kunnen voeren heeft het college de raad nu gevraagd €50.000,- hiertoe te mogen reserveren.  Afhankelijk van toekomstige samenwerkingsverbanden en projectactiviteiten volgt later een verzoek voor aanvullende financiering.

Eind 2013 sprak de raad van de gemeente Noordoostpolder zich uit tegen medewerking aan de winning van schaliegas. Bovendien verzocht de raad het bestuur samenwerking te zoeken met andere schaliegasvrije gemeenten en gezamenlijk de Rijksoverheid te bewegen af te zien van de ontwikkeling van schaliegaswinning.

Ambtenaren hebben na de motie van de raad gewerkt aan een projectplan op basis waarvan de wensen van de raad gerealiseerd kunnen worden. Er zijn activiteiten voorzien op juridisch gebied, communicatie, techniek en bestuur.  Ook is er gesproken met de provincie (Flevoland) en de Brabantse gemeente Boxtel die zich eveneens expliciet tegen schaliegaswinning heeft gekeerd. Ook voor grondgebied in de gemeente Boxtel is een zogenaamde opsporingsvergunning verleend waardoor proefboringen op het grondgebied van de gemeente zijn toegestaan. En ook gemeente Boxtel wil zich liever richten op duurzame energie dan op fossiele brandstof.

De gemeente Noordoostpolder informeert de buurgemeenten en vraagt hen ook een standpunt te bepalen. Gemeente Steenwijkerland in het bijzonder, omdat ook onder die gemeente schaliegas te winnen zou zijn. De gemeente Noordoostpolder zou graag met Steenwijkerland optrekken in het tegengaan van schaliegaswinning en het daarentegen stimuleren van de opwekking van duurzame energie.