Verduurzaming Alkmaar door aansluiting bestaande bouw op warmtenet HVC

gemeente Alkmaar warmtenet

In 2013 zijn ruim 400 Alkmaarse woningen en één bedrijf aangesloten op het warmtenet (kaart in pdf) van HVC. Naast nieuwbouwwoningen in de Schelphoek heeft HVC het afgelopen jaar ook bestaande woningen aan de Melis Stokelaan aangesloten. De aanleg en aansluiting van woningen op het warmtenet is een belangrijk onderdeel van het Alkmaars Energieprogramma.

Wethouder duurzaamheid Jan Nagengast (CDA) is trots op het resultaat. ’De nieuwe aansluitingen dragen bij aan de verduurzaming van de gemeente Alkmaar. Woningen die zijn aangesloten op warmtenet stoten 75% minder CO₂uit, dan woningen die zijn aangesloten op een gasgestookte ketel.  De aansluiting van de bestaande bouw aan de Melis Stokelaan is bijzonder. Doorgaans wordt namelijk vooral nieuwbouw aangesloten op een warmtenet. Dat is eenvoudiger doordat een aansluiting direct tijdens de bouw kan worden gerealiseerd.’

Samen werken aan duurzaamheid

De aanleg van het warmtenet is een initiatief van de gemeente Alkmaar en HVC. Het afgelopen jaar heeft HVC ruim 400 woningen en één bedrijf aangesloten op het warmtenet. Deze woningen worden verwarmd door de warmte die vrij komt bij het verbranden van afval van de afvalenergiecentrale. Via een ondergronds leidingnet wordt deze warmte getransporteerd naar woningen in de directe omgeving. In 2013 zijn onder andere het wooncomplex aan Tuinderspad, woningen aan de Melis Stokelaan, nieuwbouwwoningen in de Schelphoek en TAQA op de Boekelermeer aangesloten.

De aanleg van het warmtenet in Alkmaar is in 2009 gestart. De aanleg en route van het warmtenet zijn in overleg met de gemeente Alkmaar bepaald. Inmiddels heeft HVC ruim 2.637 woningequivalenten aangesloten op het twaalf kilometer lange warmtenet in Alkmaar.

Alkmaars Energieprogramma

De gemeente Alkmaar heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Eén van de belangrijkste speerpunten van het Alkmaars Energieprogramma is uitbreiding van het warmtenet van HVC. Met de aansluiting van woningen en bedrijven op het warmtenet wordt een bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de stad.

HVC

HVC voert het energie- en grondstoffenbeheer uit voor 48 aandeelhoudende gemeenten en de slibverwerking voor zes aandeelhoudende waterschappen (Delfland, Rijnland, Rivierenland, Schieland & de Krimpenerwaard, Hollandse Delta en Hollands Noorderkwartier). Als samenwerkingsverband met aandeelhoudende overheden uit Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland, beoogt HVC bij te dragen aan de doelstellingen van die overheden op het gebied van CO₂-reductie en materiaalhergebruik. Ga voor meer informatie naar www.hvcgroep.nl.

Bron: gemeente Alkmaar