Volkskrant: veel gemeenten kopen twijfelachtige groene stroom

inkoop gemeenten groene stroom

De Volkskrant hield een enquete onder 154 gemeenten naar de feitelijke inkoop van groene stroom: is die inkoop wel duurzaam?

Zowel het Rijksbeleid als het inkoopbeleid van de gemeenten is gericht op het inkopen van groene stroom. Van de gemeenten  die antwoord gaven op de vragen van de krant, blijkt het merendeel stroom in te kopen die alleen op papier is ‘vergroend’ met certificaten van vooral Noorse waterkrachtcentrales. Volgens de Volkskrant is die methode omstreden “omdat er in werkelijkheid niet één kilowatt duurzame stroom extra voor wordt opgewekt. Formeel wordt met deze ‘sjoemelstroom’ wel aan de eisen voor duurzame inkoop voldaan.”

Een derde van de responderende gemeenten stelt als voorwaarde dat die stroom ook echt volledig duurzaam is opgewekt en niet (deels) via certificaten in het buitenland is verduurzaamd. Of deze gemeenten zich ook feitelijk aan de zelf opgelegde voorwaarden houden wordt nog niet duidelijk uit het artikel in de Volkskrant.
De intentie van de verschillende overheden is om energie volledig duurzaam te gaan inkopen. Uit de enquete van de krant blijkt dat nog een flinke weg te gaan is, als voorbeeld daarbij noemt de krant de gemeenten Weert en Neerrijnen. Bij het aangaan van nieuwe contracten nemen deze gemeenten zich voor de inkoop van energie verder te vergroenen. In dit verband worden ook Hilversum en Arnhem genoemd, met hun respectievelijke buurgemeenten.

 

Lees het volledige artikel in de Volkskrant