Zorginstellingen, architecten, gemeenten en vastgoedbelegger participeren in ontwikkeling GPR Zorg

Gemeente-Nijmegen-pilot-gpr-zorg

UTRECHT, 1 april 2014 – Onlangs zijn 6 pilotprojecten rondom de ontwikkeling van GPR Zorg succesvol afgerond. Marktpartijen en een gemeente droegen bij aan de ontwikkeling van GPR Zorg, hét duurzaamheidsinstrument voor nieuwbouw en renovatie van zorgvastgoed. Binnenkort kunnen eigenaren hun zorgvastgoed de maat nemen met GPR Zorg, een onderdeel van GPR Gebouw, dat aangepast is aan de speciale eisen van wonen voor zorg.

Praktisch rekeninstrument met voor wonen met zorg, uniek en ontwikkeld mét marktpartijen

W/E adviseurs is als ontwikkelaar van GPR software erg blij met de samenwerking met projectgroep en de pilotpartners. De bereidheid van marktpartijen om GPR Zorg in een vroeg stadium in de praktijk te testen was uiterst waardevol voor het ontwikkeltraject. Het instrument werd zo direct getoetst aan de praktijk van de doelgroep. Wensen konden direct omgezet worden en waardevolle feedback droeg bij aan de optimalisering van het rekeninstrument. De gemixte samenstelling van de projectgroep met naast de pilotpartners ook Syntrus Achmea Vastgoed, zorgt voor een breed draagvlak.

 

GPR Zorg – onderdeel van GPR Gebouw voor gebouwen in gebruiksfunctie wonen voor zorg

GPR Zorg is het duurzaamheidsinstrument voor zorginstellingen met eigen vastgoed (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychiatrie) en eigenaren van zorgvastgoed zoals corporaties en gemeenten. Deze partijen kunnen met GPR Zorg de duurzaamheid van hun bestaande en nieuwe gebouwen in kaart brengen en kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing signaleren. Ook is het mogelijk om beter te anticiperen op de klantvraag naar kwalitatief goede zorghuisvesting. Met GPR Zorg kan communicatie over de kwaliteit van het zorgvastgoed ontstaan naar de raad van bestuur, management, project teams, cliënten en medewerkers.

 

GRR-Zorg-Marieke-Smelt-van-Greiner-van-Goor-Huijten-ArchitectenMarieke Smelt van Greiner van Goor Huijten Architecten: “Meedenken over en testen van GPR Zorg zorgt ervoor dat duurzaamheid in gesprekken met de opdrachtgever op de agenda komt. Het is goed dat ook gebruikers een stem hebben in de ontwikkeling van GPR Zorg. Het eindresultaat is een duurzaamheidsinstrument dat aangepast is aan de sector maar tegelijkertijd de breedte van het onderwerp duurzaam bouwen en renoveren in beeld brengt.”

 

 

Succesvolle pilotprojecten

GPR Zorg is onderdeel van GPR Gebouw en vertegenwoordigt gebouwen met de gebruiksfunctie wonen voor zorg. GPR Zorg is samen met de doelgroep ontwikkeld. In 6 pilotprojecten is het instrument uitvoerig getest.

Parnassia Groep heeft het eigen kantoor en paramedisch centrum ingevoerd om te zien wat de huidige kwaliteit is en welke kwaliteitsverbetering realistisch is. Het resultaat is meegenomen in de exploitatieafweging van het gebouw. GPR Zorg Parnassia Groep pilot
Greijner, Van Goor, Huijten architecten heeft de duurzaamheid van de GGZ opnamekliniek Dijk en Duin in Castricum van zorginstelling Parnassia Bavo Groep doorgerekend.  GPR-Zorg-Greijner-Van-Goor-Huijten-architecten-pilot
Vastgoedorganisatie Twinta heeft het programma van eisen van het woonzorgcentrum St. Elisabeth in Delden onder de loep genomen met GPR Zorg.  GPR-Zorg-Twinta-pilot
Gemeente Nijmegen heeft met Corporatie Talisen bouwpartij Giesbers Wijchen onderzocht hoe zij met GPR Zorg kan toetsen of haar woningen voldoen aan de gemeentelijke criteria voor levensloopgeschikte of rolstoeltoegankelijke woningen (WMO).  GPR-Zorg-Gemeente-Nijmegen-pilot
EGM adviseurs werkte aan een gebouw bestaande uit twee woongroepen dat onderdeel is van een intramuraal orthopedagogisch behandelcentrum voor jeugd met een licht verstandelijke handicap.  GPR-Zorg-EGM-adviseurs-pilot
LKSVDD architecten lichte het Margaretha complex in Kampen door met GPR Zorg, een woon-, zorg en dienstencentrum. Op basis van deze bevindingen is de definitieve versie GPR Zorg meer op de praktijk afgestemd.  GPR-Zorg-Margaretha-complex-LKSVDD

 

GPR Zorg beschikbaar in eerste helft 2014

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het afronden van GPR Zorg. GPR Zorg zal in de eerste helft van 2014 beschikbaar komen binnen de GPR Gebouw-licentie. Kijk voor meer informatie op gprsoftware.nl.